Asalunden 20, 4293 Dianalund gtmialibu@gmail.com 21393680

Lidt om Papua Ny Guinea

     I 1526 var Portugiseren Jorge de Meneses den første europæer som landede på Ny Guineas nordvestkyst. Fra slutningen af 1700-t. begyndte skibe fra Australien og senere hvalfangere at besejle farvandene omkring Papua Ny Guinea, og i 1800-t. trængte hvide missionærer, arbejdshververe og handelsfolk frem i kystområderne. Det tætbefolkede centrale højland forblev dog urørt af hvide indtil begyndelsen af 1930’erne. De europæiske magter enedes i 1884 om en tredeling af øen; Holland tog den vestlige halvdel – Irian Jaya, Tyskland den nordøstlige del med Bismarckarkipelaget og Bougainville, og Storbritannien oprettede et protektorat bestående af den sydøstlige del samt Louisiadearkipelaget. Fra 1906 styrede Australien Britisk Ny Guinea under navnet Papua og fra 1921 også Tysk Ny Guinea som et mandatområde under Folkenes Forbund. Under 2. verdenskrig blev New Guinea invaderet af Japan fra nord. Under II verdenskrig blev der kæmpet i flere kystområder mod Japan af US og Australsk tropper, og krigen blev begyndelsen til store økonomiske og sociale forandringer. Fra 1946 indtil 1974 administrerede Australien den østlige del af øen samlet som territoriet Papua Ny Guinea.

     Papua Ny Guinea har siden uafhængigheden i 1975 været plaget af social og etnisk uro i form af vold og kriminalitet i byerne, klankampe i højlandsregionen, en løsrivelsesbevægelse på Bougainville og uro omkring grænsen til Papua, hvor Indonesien bekæmper en befrielsesbevægelse. Den langvarige konflikt på Bougainville blev afsluttet i 2001, da øen fik en hjemmestyreordning. Efter en længere periode med politisk ustabilitet, hvor regeringens legitimitet var blevet betvivlet, kom det i januar 2012 til et kupforsøg fra militærets side. Kuppet slog dog fejl, og regeringen genvandt kontrollen med landet. Senere på året blev Peter O’Neill (f. 1965) indsat som premierminister. Papua New Guineas kultur er multifacetteret og kompleks, det er estimeret, at der findes mere end tusind forskellige etniske grupper og 860 sprog i landet.

Officielle sprog: Engelsk, tokPisin, Motu
 Hovedstad: Port Moresby
 Regeringsform: Konstitutionelt monarki (Stor Britanian)
 Inbyggertal: 8,250,000